Valná hromada Neptunu Masters – plaveckého klubu, o.s. (IČ 26532557) se konala 25.10.2006 za přítomnosti 13 členů Neptun Masters z 25:

Věra Civínová, Daniela Mindošová, Vendula Majerová, Vlaďka Krejčí, Kateřina Janovská

Milan Pavlíček, Michal Machek, Tomáš Vaverka, Jarmil Proněk, Libor Štědroň, Tomáš Vonšovský, Pavel Anděl, Michal Hanuš, byla tedy usnášeníschopná.

 

Usnesení:

 

1. Vedení klubu

 

2. Příspěvky

 

3. ME Masters ve Slovinsku

 

4. Bazén ve středu na Strahově

 

5. Uspořádání závodu Masters

 

V Praze, 26.10.2006

Zapsal: Tomáš Vaverka